Probrano po: Šimić, Marinka
Prikazano 1-25 od 29 zapisa
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana / Marinka Šimić.
3
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević, Marinka Šimić
4
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima / Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
5
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini / Marinka Šimić
6
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru / Marinka Šimić
7
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara / Marinka Šimić
8
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) / Marinka Šimić
9
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku / Marinka Šimić
10
Jezik creske Muke Franića Vodarića / Marinka Šimić
11
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima / Marinka Šimić
12
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu / Marinka Šimić
13
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu / Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
14
Izložba »Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj« (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.) / Marinka Šimić
17
Livanjski glagoljski fragment brevijara / Marinka Šimić.
19
Kajkavizmi u Tkonskom zborniku / Marinka Šimić.
20
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Marinka Šimić
22
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/