Prikazano 271-300 od 710 zapisa
Neka budu svjetlila / Marica Čunčić
272
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
273
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
274
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
Naručnik plebanušev / Silvestar Bedričić
275
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
276
Napomene o riječkoj glagoljskoj tiskari / Milan Moguš
277
Najnovija otkrića glagoljice u biblioteci Kapucinskoga samostana u Karlobagu / Anica Vlašić-Anić
280
Nadgrobna ploča popa Stepana Devkovića, župnika bačavskog. : Bačva : Crkva M. B. od Karmela. : 22. I. 1581.
Nadgrobna ploča popa Stepana Devkovića, župnika bačavskog. : Bačva : Crkva M. B. od Karmela. : 22. I. 1581.
281
Muka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
282
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
283
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević
284
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević.
285
Moskovski odlomak glagoljskog misala 15. st. / Anica Nazor
Moskovski odlomak glagoljskog misala 15. st. / Anica Nazor
287
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata / Milan Mihaljević
288
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Marinka Šimić
289
Molitvi prežde i p[o]slie misse gl[agol]imiê, iz' missala rimskago inêhže mêst izvedene, ninêže iz' latinskah' na slavinski êzik' privedene po ... f. Antunu Juraniĉu ...
Molitvi prežde i p[o]slie misse gl[agol]imiê, iz' missala rimskago inêhže mêst izvedene, ninêže iz' latinskah' na slavinski êzik' privedene po ... f. Antunu Juraniĉu ...
290
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine / Anica Nazor
291
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi / Vesna Badurina-Stipčević
294
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća / Anica Nazor
Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća / Anica Nazor
295
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima / Vesna Badurina-Stipčević
296
Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća / Ivana Eterović
297
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima / Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
298
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
299
Misse za umervšie samo iz Missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kako se vь istii služi za službu i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz Missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kako se vь istii služi za službu i način svih zrikav.
300
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/