Prikazano 451-500 od 710 zapisa
Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavoskoga natpisa iz 11. stoljeća / Marica Čunčić
455
N.S.Trubetzkoy, Altkirchenslavische Grammatik : [prikaz] Josip Hamm
457
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
458
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica / Josip Bratulić
459
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
Obla ili bugarska glagoljica / Josip Bratulić
460
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu / Jasna Vince
462
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
463
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
466
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
467
Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice / Vesna Badurina-Stipčević
469
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
Oficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
471
O glagoljskoj tiskari u Senju i njezinim izdanjima (1494.-1508.) / Anica Nazor
473
O glasu j i načinima njegova bilježenja u tekstovima hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika / Milan Mihaljević
474
O hrvatskoj glagoljskoj inkunabuli Spovid općena, Senj 25. IV. 1496. / Anica Nazor
475
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja : perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
477
O jeziku Vidova Brevijara / Milan Mihaljević.
478
O otkriću glagoljskoga Senjskoga misala i njegovih rijetkih primjeraka / Anica Nazor
480
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare / Anica Nazor
481
O potrebi faksimilnih, kritičkih, digitalnih izdanja senjske glagoljske tiskare i njihove mrežne dostupnosti : razmišljanje povodom 520. obljetnice tiskanja Senjskoga glagoljskoga misala / Juraj Lokmer
483
O potrebi kritičkih ili faksimiliranih izdanja senjske glagoljske tiskare / Anica Nazor
484
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova / Anica Nazor
487
Ortografija natpisa Bašćanske ploče / Mateo Žagar
Ortografija natpisa Bašćanske ploče / Mateo Žagar
489
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. / Anica Nazor
490
O slovare horvatsko-glagoličeskoj redakcii obščeslavjanskogo literaturnogo (cerkovnoslavjanskogo) jazyka / Anica Nazor
491
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice / Mateo Žagar
Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice / Mateo Žagar
492
Osvrt na povijest naših najstarijih štamparija / Anica Nazor
497
Otočac Bašćanske ploče / Mile Bogović
Otočac Bašćanske ploče / Mile Bogović
500
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/