Prikazano 1-25 od 704 zapisa
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" : [prikaz] / Josip Hamm
6
Varijante u prijepisima hrvatskih glagoljaša / Josip Hamm
8
Trećoredska glagolitika / Kristijan Kuhar.
12
Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine / Vesna Badurina-Stipčević.
13
14
Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského : [prikaz] Josip Hamm
15
Starohrvatski prijevod "Pjesme nad pjesmama" / Josip Hamm
18
Srednjovjekovni itinerar po Svetoj zemlji iz Vinodolskoga zbornika / Josip Vučković
19
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru / Lucija Turkalj
20
Ruska redakcija u glagoljskim spomenicima / Josip Hamm
24
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/