Prikazano 201-250 od 710 zapisa
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković
201
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
202
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala : [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
203
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Mateo Žagar
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima / Mateo Žagar
204
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića / Marica Čunčić
206
Grafika u Slavjan'.
208
Grafolingvistički opis Bečkih listića / Mateo Žagar
Grafolingvistički opis Bečkih listića / Mateo Žagar
209
Grafolingvistika i stari tekstovi : osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
Grafolingvistika i stari tekstovi : osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
210
Grčićevo zanimanje za staroslavenske tekstove / Josip Bratulić
211
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije / Vesna Badurina-Stipčević
212
Greblov kvarezimal i tumačenje muke
213
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga / Vesna Badurina-Stipčević
215
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
219
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
220
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
221
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
222
Hrvatska glagoljica = Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
Hrvatska glagoljica = Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
223
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. / Mateo Žagar
225
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku / Mateo Žagar
226
Hrvatska tiskana knjiga : od početaka do nacionalne integracije u XIX. stoljeću / Josip Bratulić
227
Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Milan Mihaljević
228
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću / Anica Nazor
229
Hrvatski glagoljaši i počeci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
230
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović
231
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) / Anica Nazor
232
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski / Stjepan Damjanović
234
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta / Josip Bratulić
236
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika / Stjepan Damjanović
237
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
238
239
Hrvatsko glagoljaško blago = Der Schatz der kroatischen Glagolizen / Stjepan Damjanović
240
Hrvatsko glagoljaštvo kao inkulturacijski proces / Mile Bogović
241
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
243
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
244
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri / Vesna Badurina-Stipčević
245
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu / Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
246
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
247
Hrvatskoglagoljske inkunabule : u povodu 500. obljetnice brevijara Blaža Baromića (1493-1993) / Anica Nazor
249
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/