Prikazano 1-10 od 104 zapisa
Misal po zakonu rimskoga dvora = [Missale Romanum glagolitice]
1
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
Naukь karstjanski kratakь da se može lasno na pamet naučiti prenapravlen i prepisan ... trudoljubjem otca f. Rafaila Levakovića ...
2
Časoslovь rimskii slavinskimь êzikomь poveleniemь S.G.N. Innokentie papi i. [X] vidanь = Breviarium Romanum Slavonico idiomate iussu s.d.n. Innocentii pp. X ed / [prir. Rafael Levaković].
3
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
4
[Introductorium Croatice].
[Introductorium Croatice].
5
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
6
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
7
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
8
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
9
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
10
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/