Prikazano 1-50 od 564 zapisa
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
2
Ex libris Barbara Vujanović / Zdenka Pozaić.
3
Ex libris Josip Bratulić / Zdenka Pozaić.
4
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
5
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
6
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
7
Euchologium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler.
8
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen : mit Texten aus glagolitischen Quellen / von Franz Miklosich.
9
Memoria sulla conversione dell'alfabeto glagolito nel latino pei libri liturgici slavi di rito romano : presentata dai sacerdoti delle diocesi di Spalato e Makarska al reverendissimo ordinario.
10
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
11
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
12
Hrvatska glagolska književnost / V. Jagić.
13
Gradja za glagolsku paleografiju / Vatroslav Jagić.
14
Glagolitica : Würdigung neuentdeckter Fragmente : mit zehn Tafeln von V. Jagić.
15
Bukvar staroslovenskoga jezika : glagolskimi pismeni : za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić
16
Grafika u Slavjan'.
17
Missale glagoliticum Hervoiae ducis Spalatensis / recensuerunt V. Jagić, L. Thalloczy, F. Wickhoff.
18
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
19
L'abolizione della liturgia glagolitica nella parrocchia di Lussingrande nel 1802. : con documenti / Melchiade Budinich.
20
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
21
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
Fontes historici liturgiae glagolito-Romanae a XIII ad XIX saeculum / collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić.
22
Je li glagolica pravo svih Hrvata?
23
Contro il glagolito : alcune osservazioni / di D. G. P.
24
Crtice o slovenskoj liturgiji : na uspomenu tisućnog goda glagoljice / sastavio ih Š. Milinović.
25
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
26
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
27
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
28
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
29
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
30
Hrvatska glagolska umjetna knjiga / priopćio R. Strohal.
31
Glagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
32
Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku / [R. Strohal].
33
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
34
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
35
Živila glagoljica!
36
Borba za glagolicu / Ivo Prodan.
37
Hrvatska glagolska bibliografija. Dio 1, Opisi rukopisa / sa dva priloga Karla Horvata, s jednim prilogom Josipa Vajsa. I s dodatkom: Šibenska molitva (XIV. vijeka) pisana latinicom (sa dva fotografska snimka) / priopćili Ivan Milčetić i Joso Milošević.
38
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
39
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
40
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
41
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
42
L'Évangéliaire slavon de Reims, dit : Texte du sacre : edition fac-simile en héliogravure : publiée sous les auspices de l'Académie Nationale de Reims / précédée d'une introduction historique par Louis Léger.
43
Misi za umr'šee = Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
Misi za umr'šee = Missae in agenda defunctorum : ex missali Romano desumptae.
44
Kroatų glagolica = Croatian glagolitic script / [tekstų autoriai, authors of the textsautori ... [et al.].
45
47
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
48
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince Marinac
49
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/