Officium sanctorum glagolitice = Prvi beramski (ljubljanski) brevijar