158 —Vesna Badurina-Stipčević

 

fragmenata, sadržeoko polovicu originalnoga biblijskoga teksta, kako jejoš početkom prošloga
stoljeća istražio J. Vajs." Tako se tekstovni korpus prikladan za istraživanje sastoji od 600
biblijskih glava, od kojih se preko polovica, 380 glava oslanja na Septuagintin prijevod, dok
ostala čitanja prate Vulgatin tekst. Tekstološka obrada perikopa starozavjetnih knjiga u
brevijarima, aevandeoskih perikopa u misalima, usporedba s grčkim i latinskim izvornicima, te
izrada kritičkih izdanja može pridonijeti rekonstrukciji prvobitnoga hrvatskoglagoljskoga
biblijskoga prijevoda, odnosno hrvatskocrkvenoslavenske Biblije. Mnoge su hrvatskoglagoljske
biblijske knjige već proučene i kritički izdane. 1. Berčić je polovicom 19. stoljeća objavio pet
knjiga hrvatskoglagoljskih biblijskih odlomaka“ , a sustavno i temeljito izdavanje biblijskih
tekstova koncipirao je . Vajs početkom 20. stoljeća. U ediciji Staroslavenske akademije u Krku
Analecta Sacrae Scripturae ex antiquioribus codicibus glagoliticis Vajs je izdao devet
starozavjetnih knjiga: Joba, Rutu, Propovjednika, tzv. manje proroke i potpuni tekst psaltira."
Kasnije je J. Hamm u Staroslavenskom institutu u Zagrebu ponovno potaknuo izdavanje
biblijskih čitanja i kritički je objavio Pjesmu nad pjesmama" i Knjigu o Juditi" U novije
vrijeme obrađeno je i objavljeno više biblijskih spisa: Knjiga o Joni" Knjiga o Jobu,"
Knjiga Mudrosti.? Prva i Druga Knjiga o Makabejcima."" te Mudre izreke.'“ Biblijski
tekstovi misala kritički su izdani u izdanju Hrvojeva misala,“ ali su dostupni za istraživanje i
u pretisku prvotiska Misala iz 1483. godine.'' Cjeloviti pak tekst hrvatskoglagoljskoga
evanđelistara prirediojeJ. Vrana." Biblijski brevijarski tekstovi pristupačni su i u fototipskom
izdanju /I, Novljanskoga brevijara."

lako će se tek nakon obrade čitavoga korpusa dobiti cjelovita slika o hrvatskoglagoljskoj
Bibliji, već se sada iz obavljenih istraživanja može zaključiti da hrvatskoglagoljski biblijski
prijevod nije jedinstven, da potječe iz različitih vremenskih razdoblja i različitih tekstovnih
izvora.'" Neke biblijske knjige, npr. Psaltir, Evanđelja, Apostol tekstološki potječu još iz
ćirilometodskoga razdoblja i u osnovi im je grčki predložak."" neke knjige, kao npr. Knjige o
 Makabejcima, Estera, Tobija, Judita, Knjiga Mudrosti?! prevedene su s latinskih

  

 

 

 

  

+ Vajs 1910a: CVII

4 Berčić 1846-1871

Vajs 1903; Vajs 1905a; Vajs 1905b; Vajs 1908 Vajs 1910b; Vajs 1912; Vajs 1913; Vajs 1915, Vajs 1916

* Hamm 1957.

% Hamm 1958

" Ribarova 1987.

" Zaradija-Kiš 1997.

"2 Miličić 1995.

" Badurina-Stipčević 1999.

!! Čermik 2001

!5 Grabar-Nazor-Pantelić 1973

Misal po zakonu rimskoga dvora 1971.

" Vrana 1975

" Pamtelić-Nazor 1977.

" Tundarić 1993: 319-326. J. L. Tandarić je u mnogim radovima obradivao hrvatskoglagoljsku biblijsku
problematiku i svi su objavljeni u zbomiku pod naslovom Hrvatskoglagoljska litwgijska književnost._O
hrvatskoglagoljskom biblijskom prijevodu usp;: “Sveto Pismo u hrvatskoglagoljskim liturgijskim
kodeksima“, “Vranino izdanje najstarijega hrvatskoglagoljskoga evandelistara", “Neke osobitosti
hrvatskoglagoljskog prijevoda Evandelja", “Hrvatskoglagoljski Apostol između Istoka i Zapada" i dr

»! Grabar 1987: $8-89.

#! Badurina-Stipčević 1997: 521-526.

7 Ribarova 1996: 29.

7 Ribarova 1987: 123-158.

ViH