P. KIRALY, Das Budapester glagolitische Fragment.
Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae I, fasc. 4, Budapest
1955.

U Madžarskoj narodnoj biblioteci Szech&nyi u Budimpešti nalazi
se među ostalim slavenskim (pretežno ćiriličkim) spomenicima također
nekoliko (6) glagoljskih rukopisa. Među njima je jedan pisan oblom ili
poluoblom glagoljicom, dok su ostali pisani uglatom (granatom, hrvat-
skom) glagoljicom. Polazeći od opće postavke, da je obli duktus kod gla-
goljice u pravilu stariji od uglatoga, pisac je u ovom članku, koji obaseže
22 strane, odlučio da prikaže najprije ovaj stariji, obli rukopis, koji u
spomenutoj biblioteci ima sign. Vet. Slav. Duod. 2.

Po sadržaju to je odlomak [svega dva listića (2 ostriška) vel. 9 X 5,
2/5,4 i 13,7/14 X 5,2/8,5) glagoljskog legendara, koji je preko Fraknćia
došao u biblioteku u kojoj se čuva i danas, a znali su za nj i Kukuljević,
i Miklošič i Bojničić, ali o njem, čini se, nigdje nisu pisali. Kiraly stoga
daje o njem prilično iscrpan prikaz, koji je namijenio 90-godišnjici
J. Vajsa, i u njem daje a) paleografsku analizu, b) lingvističku analizu i

377