Vesna Badurina-Stipčević

Legenda o Svetom Nikoli
u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku

Sažetak

Sveti Nikola, biskup iz maloazijske Mire (4. st.), jedan je od najistaknutijih kršćanskih
svetaca. Unatoč velikoj popularnosti poznato je malo povijesnih podataka iz njegova
života te se Nikolina biografija temelji na legendarnim podacima. Tekstualna tradicija
legendi o Svetom Nikoli bogata je i raznovrsna te postoji više verzija grčkih i latinskih
životopisa. Nikolin je kule bio osobito poznat i Hrvatima. Raširenost Nikolina svetač-
koga kulta porvrđena je u brojnim legendama u hrvatskoj usmenoj i srednjovjekovnoj
književnosti. U više glagoljskih spomenika nalaze se različite legende iz života Svetoga
Nikole. Legenda u glagoljskome Petrisovu zborniku iz 1468. g.slijedi zapadnu tradiciju
Nikoline hagiografije i vrlo se dobro slaže s Nikolinom legendom u zbirci Legenda
aurea Jacopa de Voragine. U odnosu na druge glagoljske tekstove legenda o Svetom
Nikoli iz Petrisova zbornika je najpotpunija. Glagoljski tekst objavljuje se u latiničkoj
transliteraciji.

Profesor Josip Bratulić u svestranu je znanstvenom radu pružio značajne prinose
poznavanju i istraživanju hrvatskih sveraca i svetačkih legendi. Osobito se zani-
ao za književno djelo i život Svetoga Jeronima, zaštitnika glagoljice i glagoljaša,
te e priredio i hrvatsko izdanje Jeronimovih izabranih poslanica.' Istraživao je hr-
vatsku pavlinsku baštinu i književnu djelatnost hrvatskih pavlina.? Valja istaknuti
i da je pripremio komentirani hrvarski prijevod jednoga od najvažnijih ćirilome-
todskih izvora, životopis slavenskih prvoučitelja, tzv. Žizja Komstantina Čirila i
Metodija.? Ovom svečanom obilježavanju živorne obljetnice našega slavljenika
pridružila bih se prilogom o glagoljskoj legendi o Svetom Nikoli.

 

 

\ \ Brarulić, Josip. »Sveti Jeronim i njegove poslanice«. Adrias, 3 (1989), str. 45—79: Brarulić, Josip.
»Sveti Jeronim Dalmatinac«, u: Sveti Jeronim, Izabrane poslanice. Split: Književni krug. 1990.;
Bratulić, Josip. »Služba sverom Jeronimu«. Colloquia Maruliana, 9 (2000), str. 293-304.

2 Bramulić, Josip. »Književna djelatnost hrvatskih pavlina (Bibliografski nacrt).«. Kultura pavlina
u Hrvatskoj 1244-1786. Katalog izložbe. Zagreb: Globus i Muzej za umjetnost i obrt. 1989., str
279-295.

3 — Brarulić, Josip. Žitja Konstantina Cirila i Metodija i druga vrela. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1985.

 

227