Passio s. Machabaeorum u hrvatskoglagoljskim
brevijarima

Vesna Badurina-Stipčević (Zagreb)

Croatian Glagolitic liturgical books contain not only the First and Second Book of Maccabees,
but also the Passio Machabaeorum. The martyrdom of seven brothers and their mother was
worshipped both by Jews and Christians. From the beginning of the Sth century seven bro-
thers' cult was disseminated in the whole Church. In sanctoral of 18 Croatian Glagolitic bre-
viaries on the day of first of August the Passio Machabaeorum is read. Croatian Glagolitic
Passio contains some very rare and interesting words. In this article the text of Passio Macha-
baeorum from the IV Vrbnik breviary is transliterated into the Latinic script, together with its
variants from other breviaries.

U sanktoralu i kalendaru liturgijskih knjiga na 1. kolovoza slavi se blagdan sv.
Makabejaca mučenika.!' Ovi martiri Makabejci nisu istovjetni s povijesnim
Makabejcima, sinovima Matatijinim, kojih je junačka borba za državnu i vjersku
nezavisnost prikazana u biblijskoj Prvoj i Drugoj Knjizi o Makabejcima. Makabejski
otpor protiv prisilne helenizacije izraclskoga naroda za vladavine seleukidskih
vladara trajao je od 167. do 134. g. pr. Kr. i predstavljao je jedno od najburnijih raz-
doblja u židovskoj povijesti. 1 stoga su mučenici, koji su mučeničkoj smrti bili
izvrgnuti — najvjerojatnije u doba početka makabejskoga ustanka, dobili ime
Makabejci.?'

Prikaz njihova martirija opisan je u Drugoj Knjizi o Makabejcima (gl. 7),
apokrifnoj Četvrtoj Knjizi o Makabejcima i u djelima crkvenih otaca, Grgura
Nazijanskoga, Ivana Zlatoustoga, Jeronima, Augustina. Za okrutne vladavine
Antioha IV. Epifana sedmorica braće nisu htjela odustati od svojih židovskih običa-
ja i jesti zabranjeno svinjsko meso, već su radije pristali na mučeničku smrt. Način
mučenja bio je stravičan: najprije su ih bičevali volovskim žilama, a zatim su jednom
po jednom odsijecali udove, gulili su im kožu i pekli ih na užarenom ulju u kotlu.
Svi su junački podnosili bolove i smrt s vjerom u uskrsnuće. Majka braće
Makabejaca promatrala je mučeničku smrt svojih sinova, hrabrila ih i poticala da
izdrže teška iskušenja. Kad je naposljetku došao red na najmlađega brata, Antioh
IV. pokušao ga je zavarati raznim obećanjima, no sin je poslušao majčine riječi. To
je Antioha još više razbjesnilo, pa je naredio da ga muče više nego li druge.
Posljednja je, nakon svojih sinova, umrla i majka.

Imena braće Makabejaca nisu zabilježena. Pretpostavlja se da je mjesto martirija
bilo u Antiohiji. Naime, ondje su Makabejci martiri, prema izvorima, bili štovani već

  

 

1/_s. v. Maccabees, Feast of the Hoby, The Oxford Dictionary of the Christian Church, Ox-
ford University Press, Oxford 1997, s. 1017.

2/ Schotz, D., Makkašiische Briider, Lexicon fiir Theologie und Kirche, Verlag Herder.
Freiburg 1961, sv. VI, col. 1315.

3/ Šchatkin, M., The Maccabean Martyrs, Vigiliae Christianae 28, 1974, s. 97-113.