Croatica XXIIUXXIV (1992/1993) - 37/38/39 Zagreb Izvorni znanstveni članak

Vesna Badurina Stipčević

HRVATSKOGLAGOLJSKA LEGENDA O SV. PAVLU
PUSTINJAKU

UDK 886.207-02-34

 

U članku su izneseni rezultati tekstološkoga istraživanja hr-
vatskoglagoljskih brevijarskih i zbomičkih legendi o sv. Pavlu Pusti-
njaku. Upozoreno je na stilske značajke brevijarskih tekstova legende
(l. Novljanski, Baromićev i Brozićev brevijar), koje upućuju na

visoku jezičnostilsku razinu prevoditeljske vještine hrvatskih glagolja-
ša.