CROATICA » Zagreb, XLI (2017) 61

Izvorni znanstveni rad
DOI: 10.17234/Croatica.41.1
UDK: 003.349.1:091]"14"

 

 

GLAGOLJSKI TEKSTOVI
PASIJE SVETOGA LOVRENCA

Vesna Badurina Stipčević
Staroslavenski institut, Zagreb
vesna.stipcevic(&stin.hr

O raširenosti kulta ranokršćanskoga Svetoga Lovre svjedoče brojne latinske hagiografije
koje su ušle i u tradiciju hrvatske kulture, U starijoj hrvatskoj književnosti poznato je
a mučenika, a u glagoljskoj literaturi uz kratke bre-
i opširno Žitie svetago Lovrenca u Petrisovu zborniku (1468). U
ovome su radu opisane i izdane u latiničkoj transliteraciji neobjavljene glagoljske pasije
iz2. Novljanskog brevijara (1495) i Petrisova zbornika. Utvrđeni su i izvori glagoljskim
tekstovima (BHL 4764d i BHL 4770).

 

   

, Sveti Lovro, Sveti Lovrenac, hrvatskoglagoljska
zbornik

pa:
književnost, 2. Novljanski brevijar, Petri:

   

Sveti Lovro (lat. Laurentius, oko 225-10. VIII. 258.) jedan je od najpozna-
tijih i najviše štovanih kršćanskih martira i svetaca. Zaštitnik siromaha, knjiž-
ničara, arhivista, komičara, mesara, kuhara postao je patron velikoga broj

crkava u Italiji, osobito u Rimu, Milanu i Firenci, ali i u svim drugim kršćan-
skim zemljama. Unatoč velikoj popularnosti malo je pouzdanih povijesnih
podataka iz njegova života, te se biografija glasovitoga ranokršćanskoga