SLOVO, sv. 60, 41-71, Zagreb 2010. UDK 821.163.42-97.09“13/15":003.349.1
264-13(497.5) *13/15“:003.349.1

HRVATSKOGLAGOLJSKA
MUKA SVETOGA ANDRIJE APOSTOLA

'Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ, Zagreb

Uz apokrifna djela apostola Andrije, Djela Andrije i Mateja u gradu ljudoždera i Djela
Petra i Andrije, u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti potvrđena je i apokrifna Andrijina
pasija. Muka svetoga Andrije apostola čita se u oficiju na svečev blagdan, 30. studenoga,
u sanktoralu devetnacst hrvatskoglagoljskih brevijara iz razdoblja od 14. do polovice 16.
stoljeća. Glagoljska muka je prijevod ranosrednjovjekovnoga latinskoga spisa Fpistula
presbyterorum et diaconorum Achaiae (BHL 428) nastaloga u 6. stoljeću. Iako glagoljski
brevijarski tekstovi ne prate u cjelini latinsku muku, a pojedina su poglavlja znatno skraćena,
glagoljska pasija sadrži osnovne dijelove fabule koja opisuje Andrijino mučenje. Brevijarske
pasije međusobno se razlikuju u duljini potvrđenoga teksta, kao i u tekstološkim osobinama.
Utvrđena je bliska tekstološka paralela s latinskim rukopisom pasije Parisiacus 11750 iz 11
stoljeća (prema Bonnetovu izdanju). Hrvatskoglagoljska Murka svetoga Andrije apostola iz
vatikanskoga brevijara /ilirico 6 iz 1379.(?) godine objavljuje se u latiničnoj transliteraciji i
s varijantama tekslova iz svih drugih brevijara.

Ključne riječi: Muka Andrije apostola, Passio saneti Andrcae apostoli, Epistula
presbyterorum et diaconorum Achaiac (BHL 428), hrvatskoglagoljski apokrifi

   

 

'Nakon studije Ivanke Petrović »Djela apostola Ivana (Acta Iohannis)
u hrvatskoj glagoljskoj književnosti srednjega vijeka«' apostolske pasije u
hrvatskoj glagoljskoj književnosti više nisu »netaknuto poglavlje hrvatske
srednjovjekovne književnost«.?1. Petrović obradila je sve hrvatskoglagoljske
apokrifne tekstove o apostolu Ivanu i utvrdila da su iz istočne, grčko-
bizantsko-slavenske tradicije u hrvatsku literaturu dospjela Pseudo-
Prohorova Djela Ivanova sačuvana u glagoljskom fragmentu iz 13. st., dok
se u Pasijama apostola Ivana u glagoljskim brevijarima saželo »cjelokupno

* PETROVIĆ 2004.
?  PETROVIĆ 2004: 199.

41