SLOVO, sv. 56-57 (2006-'07), 75-92, Zagreb 2008. UDK: 244 : 003.349.1 (=862/.101)

JOŠ JEDNA GLAGOLJSKA VERZIJA PROTOEVANĐELJA
JAKOVLJEVA

Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ, Zagreb

Jedan od najpopularnijih antičkih i srednjovjekovnih apokrifa bilo je Protoevanđelje
Jakovljevo, evandelje Marijina i Isusova djetinjstva. Popularnost apokrif zahvaljuje
tomu što pripovijeda o likovima i događajima o kojima kanonska evanđelja
«Šute»: pripovijeda o Marijinim roditeljima, Joakimu i Ani, koji se ovdje prvi
put poimence spominju, o Marijinu rođenju i djevojaštvu, zarukama s Josipom,
Marijinu trajnom djevičanstvu, Isusovu rođenju i djetinjstvu, Isusovoj braći. Ove
su teme imale značajan utjecaj_na liturgiju i pučku pobožnost, a bile su i nadahnuće
brojnim umjetnicima kroz mnoga stoljeća. Protoevanđelje Jakovljevo prvotno
je nastalo na grčkome jeziku u 2. st., a sačuvana redakcija teksta potječe iz 4.
st. iz Egipta.! Autor apokrifa sam se predstavio kao Jakov, iako se čini da je pri
izradi djela sudjelovalo više pisaca. Osim brojnih grčkih verzija, postoje sirijski,
koptski, armenski, etiopski, arapski, slavenski i drugi prijevodi.? Latinski prijevod,
koji se spominje u popisu zabranjenih apokrifa u Gelazijevu dekretu (6. st.), još
nije, osim u manjim fragmentima, pronađen.? No da su latinski tekstovi apokrifa
Protoevangelium Jacobi postojali, svjedoče brojne i raznovrsne latinske verzije,
perifraze i adaptacije koje su nastale na temelju ovoga apokrifa, kao što su Pseudo-
Matejevo evanđelje iz 6/7. st., De nativitate Mariae iz karolinškoga vremena, Liber
de infantia Salvatoris, apokrifne verzije u Legendi aurei Jacopa de Voragine i u
Speculum historiale Vincenta de Beauvais.'

U slavenskim književnostima Jakovlja povčst+ pripada najčitanijim apokrifima.
Sačuvano je preko 170 rukopisa, od kojih najstariji potječu iz 13. st., a prvobitni je
prijevod vjerojatno nastao na prijelazu 9. u 10. st.'

1 hrvatskoglagoljska literatura posjeduje tekstove apokrifnih evanđelja «rođenja

 

*_ Posljednje opsežno kritičko izdanje objavio je DE STRYCKER 1961

STEGMULLER 1950: 112-116; STEGMULLER 1976: $4-88 GEERARD 1992:
> STEGMOLLER 1950: 113; DE ALDAMA 1962:
+ AMANN 1910; SANTOS OTERO 1963: 177-306.
* Usp. SANTOS OTERO 1981 1-32

    

     

a