SSLOVO, sv. 52-53 (2002-'03), 27-40, Zagreb 2004. — UDK: 808.101:244"Sv. Hilarion"

LEGENDA O SV. HILARIONU OPATU
U HRVATSKOGLAGOLJSKIM BREVIJARIMA

'Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ, Zagreb

 

Sv. Hilarion Opat pripada prvim kršćanskim pustinjacima, koji su se u 3. i 4.
stoljeću pred jakim progonima sklanjali u pustinje tadašnjih rimskih provincija
Egipta, Sirije i Palestine. Ondje su u prvo vrijeme pojedinačno živjeli, a ubrzo i
osnovali cenobitske zajednice. Hilarionov životopis Vita s. Hilarionis abbatis
napisao je Jeronim koji je sastavio i druge dvije pustinjačke biografije, o sv.
Pavlu prvom pustinjaku (Vita s. Pauli primi eremitae)! i o monahu Malku
(Vita Malchi monachi captivi). Ove Jeronimove Vitae Patrum bile su već u
antici, a osobito u srednjemu vijeku vrlo popularne i često prepisivane podjed-
nako u Istočnoj i Zapadnoj crkvi, tako da su umnogome utjecale na razvoj
kršćanske hagiografije.? U srednjem vijeku činile su sastavni dio kompila-
cijskih zbirki Vitae Patrum, koje su sadržavale životopise pustinjaka i
pustinjakinja raznih autora.

1 Ova je legenda potvrđena u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti u pet glagoljskih
tekstova grčke i latinske provenijencije. Svi su tekstovi kritički izdani u knjizi: V.
Badurina-Stipčević, Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Pavlu Pustinjaku, Znan-
stvena biblioteka Hrvatskoga filološkog društva, 22, Zagreb 1992.

 

2 R. Aigrain, L'hagiographie, Ses sources — Ses mćthodes — Son histoire. Avec un
complćmemt bibliographique par R. Godding. (»Subsidia hagiographica« 80), Bruxelles,
2000, str. 160. O popularnosti ovih tekstova govore i podaci da je iz razdoblja do 12.
stoljeća sačuvano 128 latinskih legendi o sv. Pavlu Pustinjaku, te 93 legende o sv. Hilario-
mu i 94 o monahu Malku. Usp. J. F. Cherf, The Latin Manuseript Tradition of the Vita
Sancti Pauli u: Studies in the Text Tradition of St. Jerome's “Vitae Patrum" (ed. W. A,
Oldfather), The University of Illinois Press, Urbana 1943, str. 65.

27