Milan Mihaljević: Nekoliko pabiraka iz hrvatskoglagoljskih kodeksa
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 25 (1999), str. 223-232

 

UDK 808.62 (091)

[zvorni znanstveni rad

Primljen 1. lipnja 1999.

Prihvaćen za tisak 22. prosinca 1999.

Milan Mihaljević
Staroslavenski institut, Demetrova 11
10000 Zagreb

Nekoliko pabiraka iz hrvatskoglagoljskih kodeksa

Članak je nastavak ranijih priloga "Nekoliko Iingšvističkm zanimljivosti iz
hrvatskoglagoljskih kodeksa" (Slovo 38, 1988.) i "Šrke i fraške glagoljaške"
(Croatica 42-44, 1995/96.). U njemu se opisuju novi primjeri zanimljivih
pogrešaka, rijetkih i neobičnih oblika koji su rezultat usputnoga
"pabirčenja" po hrvatskoglagoljskim kodeksima.

1. Luče est' grest' edina s pokoem' neže obć ruc& s trudom' i
utroeniem' d(u)še

Navedeni tekst iz Propovjednika 4, 6 može se pročitati na listu
363d Brevijara Vida Omišljanina iz 1396. godine. Paralelni latinski tekst
glasi: Melior est pugillus cum requie, quam plena utraque manus cum labore et
afflictione animi.! Zanimljiva je u tom tekstu skupina utroeniem' duše, još
točnije riječ utroenie. Usporedi li se crkvenoslavenski prijevod s latin-
skim, vidi se da ta riječ označuje neko izjedanje, razdiranje ili tjeskobu
duše, ukratko da cijela skupina znači zapravo "grizodušje". Duša, kada
se razdire, dijeli se na više suprotstavljenih dijelova pa se može reći i da
se utrojuje. Kaže se tako da se netko tko se jako izjeda rastrojio. Moglo bi
se dakle na prvi pogled učiniti da je Vid preveo to biblijsko mjesto slo-
bodno i kreativno. Stvar se međutim razjašnjava kada se navedeni tekst
usporedi s paralelnim tekstovima u drugim brevijarima. Tako saznajemo
da na istom mjestu II. novljanski brevijar iz 1495. na listu 197b ima
utruždeniem, d(u)še, 1. vrbnički brevijar s početka 14. stoljeća na listu 228d
utrueniem' d(u)še, a vatikanski brevijar lllirico 5 iz 1379. na listu 178b
utrujenie d(u)še. Odmah postaje jasno da na tom mjestu Vid nije bio krea-

1 Vidi Biblia Sacra (II Scriptores): 774.

223