RASPRAVE IHJJ, SV. 23-24 (1997-1998)

 

UDK 808.62 (091)

Izvorni znanstveni rad
Primljen: studeni 1997.
Prihvaćen za tisak: 30. lipnja 1998.

Milan Mihaljević

OSTRIŽAK GLAGOLJSKOGA MISALA IZ
NOVOGA VINODOLSKOGA

U članku se opisuje ostrižak lista hrvatskoglagoljskoga rukopisnoga mi-
sala iz 14. st. koji je pronaden 1996. godine u Novom Vinodolskom.

Sređujući glazbeni arhiv župnoga ureda u Novom Vinodolskom
25. rujna 1996. zagrebački muzikolog Gorana Doliner pronašla je
među listovima rukopisnoga obrednika koji je služio kao omot tiska-
noga glagoljskoga misala kuvertu u kojoj je među dva listića staroga
papira bio uložen mali pergamentni ostrižak rukopisnoga glagoljskoga
kodeksa. Očito je ostrižak dulje vrijeme bio tako uložen jer su se crve-
na slova rubrike na recto strani zrcalno preslikala na jedan od papi-
rića. Ostrižak je donji desni kut nekadašnjega lista. Duljina je njegova
donjega ruba 11 cm, a gornjega 8,8 cm. Gornji je desni kut ostriška od-
rezan ukoso tako da je 1 cm od vrha duljina ostriška 9,5 cm. Na lijevoj
je strani ostrižak nepravilna oblika pa je 2,5 cm od dna duljina 10,7
cm, a između 4,5 cm od dna i 1 cm od vrha 9,5 cm. Visina je ostriška
između 7,2 i 7,3 cm. Prema tragovima ljepila u porama pergamene i

257