SLOVO, sv. 56-57 (2006-'07), 531-544, Zagreb 2008. UDK: 801.731: 22 : 808.62/.101713"

LEKSIK PSALTIRA AKADEMIJINA BREVIJARA (III C 12)
Marinka ŠIMIĆ, Zagreb

Među svim knjigama Staroga zavjeta, kad je riječ o slavenskom prijevodu Biblije,
psaltiru pripada posebno mjesto. Kao osnovna i neophodno potrebna liturgijska
knjiga, psaltir je zasigurno bio među prvim knjigama prevedenim s grčkoga na
slavenski jezik, o čemu svjedoče Žitija Konstantina i Metoda. Odmah na početku
djelatnosti u Moravskoj Ćiril je preveo sav crkovnij čin, a učenike je naučio utrnici i
isovom i večernici i pavečernici i tajnej službe (ŽK, XV). O Metodiju kaže njegov
životopisac da je preveo psaltir i evandelistar s apostolom i odabranim crkvenim
službama (ŽM, XV).' lako se zbog nepovoljnih političkih prilika nije očuvao
nijedan originalni spomenik iz moravskoga razdoblja, pretpostavlja se da je od svih
biblijskih knjiga psaltir najbliži ćirilometodskom originalu. Naime, učenici Ćirila i
Metoda znali su napamet tekst psaltira, pa su ga po dolasku na Jug mogli vjemo
rekonstruirati.? Poznato je da hrvatskoglagoljski prijevod psaltira pripada starijoj
redakciji — arhaičnoj ili južnoslavenskoj - zajedno sa Sinajskim psaltirom, kanonskim
slavenskim rukopisom iz 11. stoljeća.'

Hrvatskoglagoljski je psaltir očuvan:

1. u nekoliko fragmenata: Emauski glagoljski fragment s početka 14. stoljeća,“
Samoborski glagoljski fragment s konca 14. ili početka 15. stoljeća,“ Ljubljanski
glagoljski fragmentiz 14. stoljeća.“ U Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Čuva se osam, što većih što manjih fragmenata psaltira.' Samo u Berčićevoj zbirci u
Petrogradu nalazi se deset fragmenata psaltira, od toga su tri s konca 13. i početka 14.
stoljeća, jedan s konca 14. i početka 15. stoljeća i šest iz 15. stoljeća. Od tih fragmenata
dva su s otoka Prvića, jedan s Ugljana (Kukljica), jedan s Oliba, jedan s Raba i jedan
iz Zadra, a za četiri fragmenta nema Berčićeve zabilješke o provenijenciji.“

 

  
  

 

1 TANDARIĆ 1993: 11
THOMSON 1998: 508.

* MACROBERT 1998: 922

+ KURZ 1953: 81-104.

+ ŠIMIĆ 1996: 63-83

* ŠIMIĆ 2004.a: $-26.
ŠTEFANIĆ 1969: 90-154.

* VJALOVA 2000.

531