Ivan Botica

ISSN 0353-295X (Tisak) ISSN 1849-0344 (Online) UDK 272-789.3Nišić, A.
'RADOVI - Zavod za hrvatsku povijest Izvorni znanstveni rad
Vol. 47, Zagreb 2015. Primljeno: 10. 12. 2014.

Prihvaćeno: 17. 1. 2015.
DOI: 10.17234/RadoviZHP47.6

Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća
u Nižićevim bilješkama

U radu se donose bilješke o glagoljaštvu o. Ante Nižića, popa glagoljaša Zadarske
nadbiskupije, koji je 1920. zbog talijanske okupacije rodnoga zavičaja i glagoljaških
duhovnih poticaja postao franjevac trećoredac glagoljaš. U trećoredskom je samostanu
na Ksaveru u Zagrebu pronađeno pet njegovih bilježnica s raznoraznim bilješkama,
koje prilično dobro otkrivaju njega i njegovo vrijeme. One svjedoče da je kao pop
glagoljaš ravnokotarskih i otočnih župa neumorno radio na podizanju obrazovanja,
kulture i gospodarstva seoskoga stanovništva, promičući hrvatske nacionalne ideje,
a da je s istim žarom nastavio kao redovnik, promičući glagoljašku duhovnost, fra-
njevački svjetovni red, Počasnu stražu Presvetoga Srca Isusova i izdanja Hrvatskoga
književnoga društva sv. Jeronima do 1935., kada je otišao u Sjedinjene Američke
Države. Na poseban nam način otkrivaju njegovu privrženost glagoljaštvu kao vla-
stitom duhovnom izrazu, koje bogoslužjem na staroslavenskom jeziku pruža dodatnu
dimenziju Katoličkoj crkvi, a pred talijanskim imperijalizmom i okupacijom hrvatskih
krajeva pruža nacionalnu zaštitu

 

 

   

Glagoljaštvo je duboko ukorijenjena jezičnoliturgijska, kulturnopovijesna i na-
cionalnointegracijska odrednica u Hrvata, koju se pred katoličkim univerzalizmom
često stavljalo u izdvojen i rubni položaj, očitovan u stalnom naporu glagoljaškoga
svećenstva da opravda svoje glagoljanje. Povijest, pak, uči da je bogoslužje na
staroslavenskom jeziku po zapadnom obredu, odnosno rimsko-slavenski obred
službeno stekao katolički legitimitet u 13. stoljeću, da se takvo bogoslužje teško
probijalo kroz povijesni put zbog toga što je iznimka u rimokatoličanstvu te da
je bilo pred zamiranjem nakon zatvaranja dalmatinskih glagoljaških sjemeništa i
neprepoznavanja staroslavenskoga kao liturgijskoga i kulturološkoga fenomena
uklopiva u katolički svijet u 19. stoljeću.'

Do zaokreta dolazi posredno s novim katoličkim pogledom prema Istoku za
pontifikata Leona XIII. (1878. — 1903.). Slavenima je on simbolično upućen enci-
klikom Grande munus iz 1880., kada su Sveta braća Ćiril i Metod ekvipolentnom

' ) RELJANOVIĆ 2001: 357; VELČIĆ 2015: 76.

255