Marica Čunčić
Staroslavenski institut, Zagreb

GOTHSKI ODLOMAK GLAGOLJSKOGA MISALA

Radeći 1986. god. u sveučilišnoj biblioteci na Indiana University u Blooming-
tonu, IN, SAD, naišla sam na podatak u knjizi Vasila Jončeva da se glagoljski od-
lomak iz 14. st. čuva u Forshungsbibliothek Gotha u Njemačkoj pod signaturom
Memtb. II 201. Jončev donosi faksimil stranice 1r! koju ovako opisuje: »»glesta gla-
golica. Breviar ot vtorata polovina na 14. v. II No 201. p. lr. Biblioteka v Gota foto
ot originala«.? Tražila sam od biblioteke u Gothi da mi pošalju fotografije ostalih
stranica u Bloomington i dobila sam ih od direktora biblioteke Dr. Helmuta
Klausa.? Kad sam odlučila obraditi ovaj odlomak za zbornik u čast profesora
Eduarda Hercigonje, stupila sam ponovo u vezu s bibliotekom u Gothi. Sadašnja
ravnateljica rukopisnog odjela Cornelia Hopf zna da je zbirka fragmenata kojoj
pripada naš glagoljski odlomak nastala pedesetih godina 19. st. pošto je slučajno
otkriven jedan parcifalski fragment, i da uz glagoljski rukopis stoji pod istom signa-
turom i jedan papirnati dvolist za koji se ne zna što je. Ovi podaci upotpunjuju
kratak opis u katalogu rukopisa maloga formata gdje Hopf kaže: »Brevier. Fragment.
Glagolitisch. Pergament. 2 BI. 20 x 14,5 cm. Kroatien/Dalmatien. 14. Jh.«*

U kolovozu 2004. posjetila sam Gothu i vidjela taj pergamentni glagoljski od-
lomak i papirnati dvolist pod istom signaturom. U rukopisnom katalogu biblioteke
Libri manuseripti 1. stoji pod naslovom II. Membranacei pod brojem 201. na str. 85.

! Vasil Jončev, Šrifiut prez vekovete, Sofija 1974, 354.

2 Jsto, 402.

* Moje pismo iz Bloomingtona 27. siječnja 1986. i odgovor direktora biblioteke u Gothi Dr. Hel-
muta Clausa od 5. 3. 1986. vidi u arhivu Štaroslavenskog instituta.

* 1. Cornelia Hopf, Die abendlandischen Handschrifien der Forschungs. und Landesbibliothek
Gotha: Bestandsverzeichnis / Forschungs- und Landesbibliothek Gotha. 2. Kleinformatige Pergament-
handschriften : Memb II, Gotha 1997. — 168 S. : 1Il. Verčffentlichungen der Forschungs- und Landesbib-
liothek Gotha, 35. ISBN 3-910027-11-3, str. 105, i faksimil jedne stranice našega rukopisa (Abbildung
9). U Indeksu se signatura Memb. 1I. 201 može naći pod natuknicom »Kroatien« kao i pod »Dalmatien«.

 

59