. Lokmer: / Senj e bio Gutenberzu u pohode Senj.zb. 39. 273-276 (2012.)

 

topova. Isto tako to je i izraz poštovanja Gutenberga, izraz ljubavi prema knjizi
i znanstvenoj_istini, svjedočanstvo hrvatskoga 13 - stoljetnoga europskoga
zajedništva, od kojega hrvatski narod nikada nisu mogle odvojiti ni ideologije,
ni politike, a još manje prisile i željezne zavjese, koje hrvatski narod nikada nije
priznavao, već ih je rušio i nadvladao, ponajviše kulturom i pisanom riječju.

Družba također želi ovom donacijom zainteresirati Gutenbergov muzej
za suradnju s hrvatskim znanstvenim i kulturnim institucijama, s gradovima —
mjestima najranijega hrvatskoga tiskarstva poradi razvijanja i njegovanja
zajedništva velike europske obitelji

Dobrotom brojnih darovatelja: nakladnika (irazmus naklada Zagreb,
Kršćanska sadašnjost Zagreb, Školska knjiga Zagreb,), institucija (Državni
arhiv u Rijeci, Glagoljaško središte "Frankopan" Zagreb, Gradski muzej Senj,
Kabinet grafike HAZU  Zagreb, Matica hrvatska, Ogranak Rijeka,
Staroslavenski institut Zagreb, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Teologija u Rijeci,
'Turistička zajednica grada Senja), udruga (Društvo prijatelja glagoljice Zagreb,
Udruga "Glagoljaška mladež" Zagreb), jedinica lokalne samouprave (Grad
Novi_Vinodolski, Općina Omišalj), pojedinaca (Juraj Lokmer, Bemardin
Modrić, Vladimir Rukavina, Petar Trinajstić, pop Anton Zec) i sponzora
(STRABAG Zagreb) Družba je prikupila i darovala knjižnici Gutenbergova
muzeja u Mainzu 130 naslova uglavnom knjiga na hrvatskome, njemačkome i
engleskome jeziku, kao i hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski rječnik. Tu su
se u darovnici našli i svi pretisci izdanja senjske tiskare, marka i omotnica
povodom 500. obljetnice tiskanja Misala po zakonu rimskoga dvora (1494.
godine), oni brojevi Senjskoga zbornika koji govore o senjskome tiskarstvu, t.
zaključno sa Senjskim zbornikom za 2008. godinu, mali turistički vodiči po
Senju i senjskoj okolici kao i roman/novela "Girad Crvenokose Zore - Die Sladi
der roten Zora", kao odjek senjske povijesti i tradicije u njemačkoj literaturi i
turističkome sjećanju.

U Mainz na obali Rajne, rimski Mogantiacum, grad prijatelj Zagreba,
stigli smo putujući preko slikovitoga Regensburga na Dunavu i vinogradima
okruženoga Wurzburga na Majni. Na trgu "Naše drage Gospe" u
kasnorenesansnoj_monumentalnoj palači "K_ rimskome caru" i njezinoj
modernoj dogradnji smjestio se je Gutenbergov muzej, gdje su nas dočekali
predstojnik knjižnice, kustosi muzeja i članovi Hrvatske kulture zajednice iz
Mainza i susjednoga Wiesbadena. Nakon postavljanja u knjižnici prigodne
izložbe darovanih Knjiga, razgledavamo muzej i zaustavljamo se kod replike
Gutenbergove tiskarske preše. Dr. Maywald, predstojnik knjižnice, naglašava
funkciju i ulogu muzeja, koji su 1900. godine osnovali građani Mainza,
Gutenbergovi  poštovatelji. Izražava zadovoljstvo što smo upravo slijedeći

 

  

 

274