. Lokmer: 7 Senj je bio Gutenbergu u pohode Senj. zb.39,273-276 (2012.)

 

JURAJ LOKMER

SEN,

 

JE BIO GUTENBERGU U POHODE

Juraj Lokmer UDK: 655.1(497.5 SenjX(091)
Omladinska 1 003.349.1(497.5 Senj)
HR 51000 Rijeka Ur.: 2012-12-16

juraj lokmer1 Qinet.hr

Saznanje da u knjižnici Gutenbergova muzeja u Mainzu, u muzeju
curopskoga i svjetskoga tiskarstva, pismenosti nema literature o hrvatskome
ranome i tiskarstvu uopće, da nema pretisaka prvih hrvatskih tiskanih knjiga
kao ni podataka o pismenosti na tlu Hrvatske' bio je snažan poticaj članovima
Družbe "Braća hrvatskoga zmaja", Stolu riječko-bakarskome da tu prazninu, taj
propust prošlosti popravi donacijom izabrane knjižne i druge građe. Poseban
poticaj za to su bile obljetnice senjske i riječke glagoljske tiskare i stoga je kod
ove donacije naglasak stavljen na hrvatsku tropismenost i trojezičnost, posebno
na glagoljicu i glagoljsku baštinu.

Namjera i želja Družbe je da Gutenbergov muzej, njegovi istraživači,
posjetitelji i korisnici knjižnice upoznaju hrvatsku pismenost i tiskarsku
tradiciju, da vide da je brojno maleni marod Hrvata ubrzo nakon
revolucionarnoga tiskanja Biblije u Mainzu tiskao svoje knjige i na svome tlu,
da upoznaju hrvatske tiskare, popove — glagoljaše koji su u uvjetima ratnih
stradanja, izbjeglištva i progonstva tiskali knjige na svome liturgijskome i
vlastitome govorome jeziku, svojim glagoljskim pismenima, držeći da je
knjiga, jezik, pismo, kultura i vjera daleko učinkovitije sredstvo obrane i
očuvanja ugroženoga narodnoga bića i njegova identiteta od ubojitih mačeva i

li: Juraj Lokmer, Tiskane glagoljske liturgijske knjige u fondu Knjižnici Biskupija
kke u Senju, Senjski zbornik, 35, Senj, 2008, 165-166.