josip bratulić

istarski razvod
povijesni,
društvenopov1jesni
i književni

spomenik
hrvata u istri

Hrvatskoglagoljski spomenik, koji je u našu književnost ušao pod ime-
nom Istarski razvod, opsežan je spis kojim se uređuju granice, »termeni i
među pojedinim istarskim seoskim općinama, »komunima«, odnos-
no njihovim feudalnim gospodarima. Napisan je kao javnopravna isprava u
obliku notarskoga instrumenta.

U hrvatskom tekstu, nakon datacije po Kristovu rođenju, ti. 1325. godi-
nom, premda je ta godina sporna, dolazi i datacija po vladanju feudalčevu,
u dativu apsolutnome, obliku koji je u našim ispravama jedino ovdje prisu-
tan, i nesumnjiv je znak velike starine. Tu se kaže da za vrijeme gospodova-
nja kneza Albretha »učiniše i stvoreni biše razvodi i kunfini po vsoj deželi,
ka sliše i pristoe gospodinu knezu pazinskomu i gospodinu Raimundu, pod-
reke z Ogleja, i mesti gospode benetačke.« Očekivali bismo, možda, cjeloviti-
ji prikaz granica između istarskih feudalaca i njihovih podložnika, seoskih
općina, nego što ga stvarno nalazimo u tekstu Istarskoga razvoda, &li naš
spomenik nije zacrtao sve granice, nego samo one koje su u kritično vrijeme
bile sporne.

U tekstu Istarskoga razvoda, odmah na početku samih razvoda, tj. utvr-
divanja granica i međa, istaknuto je da razvođenje, uređivanje spornih »kun-
fina« prate tri notara, koje su gospoda izabrala: »jednoga latinskoga, a dru-
goga nemškoga, a tretoga hrvackoga, da imamo vsaki na svoj orijinal pisat,
poimeno od mesta do mesta, kako se niže udrži, po vsoi deželi«*. Ni jedan
se original nije sačuvao, pa ni nekakvi prijepisi s originala, osim s hrvatsko-
ga teksta koji je 1502. godine prepisao Jakov Križanić, javni notar i plovan
barbanski. Bez obzira na to što se ni jedan od triju spomenutih originala nije
sačuvao, važna je konstatacija hrvatskoga teksta da su se dokumenti od opće
važnosti, kakav jje i razvod, pisali u tri jezika, a svaki je pojedinačni tekst,
upravo svaka jezična redakcija, važila ije kao original. Tako je hrvatski jezik u
javnoj upravnoj službi u Istri u srednjem vijeku imao podjednak položaj kao
njemački i latinski jezik.

 

 

 

  

Istarski razvod, 2, 7—11.