raca talijanizmima... Blažiolović je unosio tuđe riječi koje iz običaja, koje
iz nužde: on je bio zacijelo više puta u neprilici, kako bi ovu ili onu riječ
hrvatski preveo«+

 

 

Danas se zna da je izvornik senjskoj Spovidi općenoj bilo venecijansko
izdanje Bernardina di Cori iz 14905 od kojega je poznat također samo jedan
primjerak (Assisi, Biblioteca comunale, 211/1). Blažiolovićev prijevod vjeran
je izvorniku i u njemu se ogleda čakavština 15. stoljeća. Po tome je Spovid
općena vrijedan izvor Akademijina Rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika,
jer_je Rječnik oskudan izvorima iz 15. st. (ima ih samo nekoliko). Akade-
mijin Rječnik ide u povijesne rječnike i obuhvaća izvore hrvatskoga i srp-
skoga jezika od najstarijih vremena (od 12. stoljeća) do polovine devetnaes-
tog stoljeća. Stoga za svaku riječ daje i povijesni podatak, tj. bilježi sto-
ljeće u kojem se ona javlja. Za pojedine riječi potvrde iz Spovidi općene su
i najstarije, štoviše i jedine u Akademijinu Rječniku. Najstarije su potvrde
npr. za riječi: OBLIGATI, ... isto što oblegati; ...Za tri računi imaš se ispo-
vidati, prvo zač si obligan .

 

  

OBRETATELJ, m. nom. ag. prema glagolu obretati. ... Takov zval bi se
obretatelj zla...

OTAJNA, £. tajna, otajnost. ... Ako je on znal kukoli otajnu inih...

PARAMENAT, m. isto što paramenta i istog postanja. ... Kada bi ... pro-
daval stvari posvećene, kako je knjige crikvene, kaleži, križi, paramente

RZ, £. isto što raž. ... Inganamento est ...kada bi človik prodal rž mi-
šanu s pšenicu i prodal bi ju za pšenicu ..

ZOJA, f. opći naziv za dragulje, dragocjenost. Tal. gioja: Ako se je deletal
hoditi dobro obučen i nositi prstene i ine dobre zoj

Jedine pak potvrde u Rječniku imaju npr. ove riječi iz Spovidi općene:

KUNTINO, adv, ... Inkvjetudo jest okolo dobitka jedan apetit kuntino
za dobiti.

MRMORATI
ga Bog ni učinil lipa.

NEPROVIDLJIV, adj. onaj koji ne proviđa. ...On je zvan neprovidljiv,
ki ne providi najprvo duši svoj

   

 

  

 

 

isto što mrmoriti, mrmnjati, ...Jošće je mrmoral, da

  

 

OPAČNIK, m. onaj koji opači. ...On je zvan opačnik, ki inih dobro
obraća na zlo.
RAZMLASKATI, isto što sažvakati, mlaskajući dobro zgristi. ...Reci

...kao je jil s veliku brzostju ne dobro razmlaskajući.

RIKSA, f. svađa, kavga, tučnjava. Lat. rixa s istim značenjem. ... Rikša
(i)e, kada človik6 po besedah6 pride na delo.

SKRESEVATI, ... prema skresiti; pf. uskršavati. ...On (tj. Isus) skre-
ševaše mrtve, ozdravljaše gubave.

TAVOLER, m, neka igra na karte. Reci. ...ako gre v toverne igrajući
na zari ali na karte tavoleri .... i ine igre nepodobne.

TEOLOJIK, adi. poss. od teologija, čak. lik za teologik; od lat. theolo-
gicus. Od kih krčposti prvi tri jesu zbvane teoloice...

TEPID, adj. mlak, mlačan; lat. tepidus, tal. tepido. On je zvan6 tepid
aliti reći mlačan, a ini ni tepl ni mrzal,

TRADIMENT,... m. isto što tradimenat... Zato te pitam ako si kada
dal pest'ju ili oružem ali nogami ali palicu ali tradimenti.

 

 

 

 

370