zović navodi u >Kronici« — »bila je 1647. velika poplava koja je razorila
gradski bedem i porušila do 50 kuća«. Regulaciju Potoka zamislio je i izveo
oko 1785. Senjanin Filip Vukasović, a krajem 19. st. čitavo je korito Potoka
od prvog mosta pa sve do Arta dozidano i osigurano od svakog eventualnog
razlijevanja. Staro korito Potoka Vukasović je skrenuo od kule Mera (la) tako
da je u stijeni brda Nehaj prema Artu usjekao duboko korito, današnji
Kolan (1b). Taj je kasnije na više mjesta presvođen mostovima i voliama nad
kojim su krajem 18. i poč. 19. st. izgrađeni monumentalni magazini-skladišta
soli, žita i drvene građe. Svi ti velebni objekti porušeni su za vrijeme rata
(1943—1945).

Na početku ulice Potok, između hotela »Nehaj« (2) i Komunalne banke (3)
nalazio se pavlinski samostan sa crkvom sv. NIKOLE (4), koji je s dijelom
gradskog bedema i prastarim morskim vratima (Rumenjim) porušen 1874.
Prvi spomen samostana je iz 1308. a prema nekim vijestima osnovan je rani;
od Augustinaca. Iste godine senjski kaptol daruje crkvu i samostan Domini.
kancima, a ovi ga 1633, predaju Pavlinima, koji su tu osnovali zavod za obuku
mladeži grada Senja i okolice. Taj je 1725. podignut u red gimnazije, koja ove
godine navršava 240-godišnjicu svoga postojanja i prosvjetno-kulturnog djelo-
vanja. Vjerojatno je da je ovdje bila osnovana 1780. nautička škola. Odlaskom
Pavlina iz Senja 1803. obuku mladeži preuzeli su na sebe Franjevci. Crkva i
samostan sv. Nikole bili su znameniti u prošlosti pa su u njoj bili pokopani
neki gradski odličnici i redovnici, kako to danas potvrđuju zapisi s nadgrob-
nih ploča i ostaci grobnica s ljudskim kostima, na koje se nailazi prilikom
radova na prostoru bivše crkve,

  

 
  

 

 

Sl. 62. — Glavna senjska ulica Potok (od mora krajem 19. st.)