600. obljetnica

HRVATSKOGLAGOLJSKA BAŠTINA
(Uz 600. oblietnicu Hirvojeva Misala)

Književnojezična je kultura hrvatskoga srednjovjekovlja trojezična i
tropismena: tekstovi su pisani latinski, staroslavenski i starohrvatski, te
latinicom, glagoljicom i ćirilicom.' U dijelu korpusa koji je pisan
staroslavenski, starohrvatski ili mješavinom tih dvaju sustava najvažnija je
glagoljska sastavnica. " Ona je najstarija, njezin je kontinuitet kroz hrvatski
srednji vijek najsuvisliji, njome su ostvareni najvažniji hrvatski
srednjovjekovni tekstovi, a osim toga, za dio se latiničnoga i ćiriličnoga
hrvatskoga tekstovnoga
korpusa može utvrditi da
R je prepisan iz starijih
Hrvatinić |  glagoljičnih matica." ?Na
ROO početku glagoljske sasta-
vnice simbolično stoji
Bašćanska ploča, naš
najznačajniji i najveći ka-
meni spomenik, a vrhun-
cem tog književnoje-
zičnog tijeka može se
smatrati Prvotisak Misal
po zakonu rimskoga dvora
iz 1483. godine. To je
najstarija hrvatska tiskana
knjiga i prvi misal u
Europi koji nije tiskan
latinicom i nije na latin-
skom jeziku. Još je važno
istaknuti da na početku
hrvatskog tiskarstva stoji
misal, tj. liturgijska knjiga.

 

 

 

 

  

' E. Hercigonja, Tropismena i rrojezična kultura hrvatskoga sredjovjekovlja, Matica
Hrvatska, Zagreb 1994.

? Stj. Damjanović, Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo, u zborniku Muka kao
nepresušno nadahnuće kultura, Udruga Pasionska baština, Zagreb 2001., str. 89.

\ 17