66 RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS, god. 2(1994) br. 1

u Splitu. Imajući uz to u vidu da se on tek pojavio na pozornici u
kanonski ne baš čistim okolnostima. nije mogao računati s naklonošću
u crkvenim redovima. Senjski biskup Mirej je, naime, jedno vrijeme
čak izgubio biskupiju.' Iz toga ne bi bilo ispravno zaključiti da je
biskupija kao takva bila pred ukinućem, ali je sasvim razumljivo da
prilike nisu išle u korist njenog širenja.

Tako se moglo dogoditi da Vinodol, koji je do tada zajedno sa
Senjom pripadao istoj (krčkoj) biskupiji i kojemu je Senj bio najbliže
biskupijsko središte, u pogledu biskupijske pripadnosti krene drugim
putem.

Ni državne vlasti nisu u nastanku senjske biskupije gledale rješenje
za mnovo crkveno razgraničenje. lako je senjska biskupija
najvjerojatnije postojala i prije 1163., kralj Stjepan daje te godine
Vinodol, zajedno s Modrušem, Novigradom, Plasom, Bužanima i
Krbavom, splitskom nadbiskupu, naglasivši da su splitski nadbiskupi
imali i prije pravo jurisdikcije nad spomenutim župama.? O razlozima
za takvo događanje u najnovije vrijeme se dosta razmišljalo,? ali još
nisu otklonjene sve nejasnoće. No, pripajanje Vinodola i gore
spomenutih župa izravno splitskoj nadbiskupiji moglo je poslužiti
kao rješenje za prvu ruku jer su ti krajevi, pogotovo Vinodol, veoma
udaljeni od Splita, a uz to se između njih i područja splitske
nadbiskupije nalazilo područje drugih biskupija. Tako da je, ustvari,
tim područjem upravljao splitski metropolita a ne splitski nadbiskup.
Što znači da je pod određenim vidom to područje već tada sačinjavalo
jednu posebnu crkvenopravnu upravnu jedinicu. Problem je,
svakako, čekao trajnije rješenje.

Rješenje se moglo očekivati na pokrajinskom saboru u Splitu 1185.,
sazvanom u vrijeme kada su se stabilizirale političke prilike u
Hrvatskoj. I doista je u tom saboru jedan od glavnijih zadataka bilo
uređenje biskupskih granica.* Akti tog sabora koji se odnose na to
pitanje sačuvali su se u dva prijepisa. Oni se međutim razlikuju
upravo u pitanju biskupijske pripadnosti Vinodola.

1 Biskup Mirej došao je u sukob s ninskim biskupom Matejem i sa splitskim nadbiskupom pa je i sam

papa morao intervenirati. O oduzimanju biskupije vidi CD II, 135.

2 CD 11, 96. Ako ima pszloga za sumnju u diplomatičku autentičnostiepovelje, sime okolnosi su na
sirani Istinitosti njenog sadržaja.
3 Vidi o tome u zbomiku “Krbavska biskupija u srednjem vijeku“ članak S. Kovačića: Splitska

metropolija u dvanaestom stoljeću, Rijeka-Zagreb 1988., st. 11-37 i članak M. Bogovića: Pomicanje
sjedišta krbavskih biskupa, sir. 41-80.

4 Bilo je u tom smislu dosta neriješenoga i u drugim biskupijama splitske metropolije. Vidi o tome
 gore spomenuti članak S. Kovačića.