POVIJESNE ODREDNICE ISTARSKOGA GLAGOLIZMA

Josip BRATULIĆ, Zagreb

Književno i uopće kulturno stvaralaštvo u Istri u srednjem vi-
jeku ne može se izdvajati iz kulturnog života ostalih hrvatskih kra-
jeva, pa se ne može ni izdvojeno promatrati, premda je Istra u
društvenopolitičkom i vjerskoupravnom životu u srednjem vijeku
imala specifičan povijesni razvoj. Taj je povijesni razvoj davao po-
sebna obilježja kulturnom i prosvjetnom stvaralaštvu hrvatskih
glagoljaša u Istri. Hrvatski dio stanovništva kroz cijeli srednji vijek,
pa i dalje do naših dana, bio je bez jačih urbanih središta, a seoska
sredina nije se mogla dugo vremena srediti i učvrstiti tako da bi
davala djela zrelije i postojanije umjetničke vrijednosti.

U ovom prikazu neću govoriti o književnom radu popova gla-
goljaša, o sačuvanim djelima glagoljske ili upravo glagoljaške knji-
ževnosti, neću govoriti ni o problemima koji su s tim radom i djelima
povezani, iako bi o tome zaista trebalo govoriti i srediti naša znanja
o ovim važnim pitanjima. Ovdje će se — u prvom redu — nastojati
prikazati povijesni uvjeti, upravo povijesne odrednice u kojima se
književni i uopće kulturni život naših popova glagoljaša, a to uglav-
nom znači i našeg priprostog čovjeka srednjeg vijeka, odvijao, razvio
i rasevao, i na koncu, iz kojih je sve razloga taj bujni život naje-
danput zastao, zahirio i nestao. Kako je bilo moguće da je nakon
velikog i ambicioznog pothvata hrvatskih protestantskih radnika iz
Istre, a koji su nikli iz glagoljaške sredine, sav rad na glagoljskom
pismu i na hrvatskom jeziku najedanput zamro, ugušio se i nestao,
i nije oživio do u 19. st., a u središnjoj Istri upravo do naših dana?

Istarski prostor bio je naseljavan Slavenima tokom 7. i 8. st.,
a Rižanski pravorijek (Placitum Risanum)! iz g. 804. svjedoči da su

   

1 Kandler P., Codice diplomatico istriano, Anno 804; Parlamento
istriano sulle Querimonie della Provincia, Osservatore Triestino, 1845, br. 65.
i 76, tekst je preveo i latinski prijepis donio Don Luka Kirac u Crticama iz
istarske povijesti, Zagreb 1946, str. 55—59 i 287—292.

333