ANTE GLAVIČIĆ

IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM ARHEOLOŠKIM NALAZIMA
U TVRĐAVI NEHAJ U SENJU, MAJA 1964. GODINE

Krajem 15. i u 16. st., u vrijeme kad je kulminirala turska sila, u Senju
je našao dom i zaštitu veliki broj bjegunaca, pribjegara iz porobljenih krajeva
Like, Podgorja, Bosne, Hercegovine i Dalmacije. Padom Klisa u turske ruke
1537. godine povećalo se stanovništvo grada Senja. Bjegunci su se stopili sa
starosjediocima, narodom istog jezika, vjere i običaja koje su suvremenici
prozvali »senjski Uskoci«.

U to vrijeme turske neregularne čete (martolozi) haraju senjskom oko-
licom, dolaze pod same bedeme grada. Tada su spaljene sve crkvene i javne
zgrade.' Kako su neke od ruševina bile idealne kao fortifikacije za eventualna
osvajanja grada, tadašnji senjski kapetan Ivan Lenković? odlučio je na Trbuš-
njaku (danas brdo Nehaj) sagraditi modemu i čvrstu utvrdu. Odobrenjem
crkvenih vlasti i uz saglasnost carskog dvora, sagrađena je u vremenu od
1530. do 1558. današnja tvrđava Nehaj. U masivnim i debelim bedemima Ne-
haja ne znamo što je sve ugrađeno, ali sudeći po onome što danas vidimo,
znamo da su to ostaci gotičke i renesansne umjetnosti. Tu su ostaci od barem
desetak nadgrobnih ploča senjskih knezova Frankopana, dignutih iz njihovih
porodičnih grobnica u zadužbini sv. Petra, na kojima se i danas opažaju ostaci
grbova i glagoljskih slova, teško oštećenih vremenom, od bure i leda. Ostaci
oltarnih ploča, profilacije gotičkih vrata i prozora, latinski natpisi i drugi arhi-
tektonski dijelovi z porušenih crkvenih zgrada od 12. do 16. st. Mnogi od tih
spomenika zbog daljnjeg oštećenja morat će se izvaditi i konzervirati.

Sve do 1961. tvrđava Nehaj bila je nepristupačna javnosti za razgledava-
nje. Stoga je bila opravdana inicijativa Gradskog muzeja u Senju da je općina
Senj (pod brojem 01-5124/1-1963.) imenovala Savjet građana, kojem je povje-
rila daljnju brigu nad Nehajem. U cilju uređenja Nehaja, Savjet je organizirao
savjetovanje kojem su prisustvovali predstavnici muzealaca i konzervatora,
urbanista i arhitekata, narodne vlasti i kulture.? Na sastanku je donesen pro-
gram restauracije tvrđave Nehaj, spomenika saveznog značaja, koji je proglašen
figurativnim spomenikom senjskih Uskoka i stoljetne borbe za slobodu Jadrana.
Zaključeno je da se taj prvorazredni likovni spomenik restaurira u duhu
vremena i dovede u prvobitno stanje, i to na temelju proučavanja postojećih
starih nacrta i dokumenata. Uz ostalo, naglašeno je da se kod restauracije

 

315