A. Glavičić: Izvješće s puta u Nadlesk. Senj. zb. 21. str. 369.-380. (1994.)

 

ANTE GLAVIČIĆ

IZVJEŠĆE S PUTA U NADLESK - CRKVA SVETE JEDRTI I
FRESKE TOME IZ SENJA, GODINE IS11.

Ante Glavičić UDK:75.052:247.5(497 4 Nadlesk)
Gradski muzej Ses Ur.: 1994-06-09
HR 51270 Senj

 

 

U erkvi sv. Jedrti (sv. Gertruda) u mjestu Nadlesku (Stari trg - Slovenija) otkrivene
su freske koje je oslikao Toma iz Senja godine 1511

U ovom radu to se otkriće informativno analizira. Opisuju se slike na zidu i
upotpunju tumačenjima u bilješkama. Autor spominju još nekoliko fresaka u unutrašnjosti
crkve i u prezbiteriju, kao i tragove fresaka na vanjskom južnom zidu (sv. Kristofor) i
iznad ulaza, u ostacima lunete (dio Raspeća).

Autor članka dotiče i pitanje mogućnosti veza između senjske glagoljske tiskare i
'Tome Senjanina.

Analiza problema treba poslužiti kao predradnja za jedno kompleksno istraživanje
imena, djela i života ovoga stvaratelja

 

 

 

Prema navodima slovenskih povjesničara umjetnosti posebno osvrta dr
Fr. Stelea,! saznali smo da su u crkvi sv. Jedrti (sv. Gertruda) u mjestu Nadlesk
(Stari Trg - Republika Slovenija) 1964. otkrivene freske i jedan grafit na zidu iz
kojega saznajemo da je te zidne slike godine 1511. izradio slikar Toma iz
Senja.? Tragom te informacije, a uz pomoć gospodina Janeza Kebea, župnika u

! France Stele, Slikarstvo v Sloveniji od 12. do 16. stoletja, Slovenska matica, Ljubljana,
1969., str. 233.-236.
F, Stele, nav. dj., str. 233