ovodom obilje:

wanja. __ Senj.zb. 21 str. 393.-404. (1994.)

   

 

IZVJEŠĆE POVODOM OBILJEŽAVANJA
500. OBLJETNICE SENJSKE GLAGOLJSKE TISKARE I
300. OBLJETNICE VITEZOVIĆEVE HRVATSKE DRŽAVNE
TISKARE U ZAGREBU

Ante Glavičić UDK:655(497 5
Gradski muzej Senj 7r 1994-11-21
HR 51270 Senj

 

 

 

nizaciju spomendana koji su navedeni u naslovu
članka. 500. obljetnica senjske glagoljske tiskare obrađuje se iscrpno, a 300. obljetnica
hrvatske državne tiskare P. Vitezovića samo je dotaknuta u nekoliko riječi zbog pomaka
svečanosti u godinu 1995.

Proslava s glagoljske tiskare imala je vrlo bogat program, npr.: predstavljanje
zlatnika i srebrnjaka te spomenmedalje, predstavljanje knjige dr. Mile Bogovića
Glagoljica u Senju, otkriće poprja Blaža Baromića, predstavljanje pretiska senjskoga
glagoljskog misala, prigodne izložbe u Gradskom muzeju Senj itd.

Kao pnilog donesene su prigodne riječi istaknutih umjetnika, kritičara i znanstvenika

  

 

  

njsi

   

 

   

 

Godine 1985. pri obilježavanju 1100. obljetnice smrti  slavenskog
prosvjetitelja sv. Metodija u Senju, u zaključcima znanstvenoga skupa utvrđeno
je da se prihvaća inicijativa da Gradski muzej Senj, Senjsko muzejsko društvo i
Senj pokrenu inicijativu za formiranje jednoga državnog i
općinskog odbora koji će izvršiti pripreme za obilježavanje 500. obljetnice
senjske glagoljske tiskare i 300. obljetnice Vitezovićeve hrvatske državne
tiskare u Zagrebu 1994.

U međuvremenu na temelju tih zaključaka Gradski muzej animirao je
odgovarajuće institucije u smislu priprema ali nažalost bez odaziva. Bez obzira
na_poteškoće, ta inicijativa ponovno je aktualizirana godine 1992./93., kada su

 

 

  

 

393