Probrano po: latinica
Prikazano 1-30 od 70 zapisa
Živila glagoljica!
1
Zakon vinodolski : od leta 1.280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
2
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
3
Vinodol. : Listine i spisi koji se tiču Vinodola.
4
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
5
Ulomak glagoljaškog misala : Luc. 22,1-18", s transkripcijom B. Šuleka.
6
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
7
Tabula nova mis vičnih za duše purgatorija.
8
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
9
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.
10
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
11
Slavenski jezik u liturgiji u Istri : odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
12
Razprava ob obstojećoj porabi staroslavenskog ili glagoljskog jezika pri vršenju svete mise po obredu rimokatoličkom u sdruženih biskupijah senjskoj i modruškoj / [Venceslav Soić].
13
Psalterium : glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
14
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah : sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
15
Predgovor k mojim spomensnopčićima : "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
16
Povjestne crte o samostanskom III redu sv. o. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagolice u istoj redodržavi : sa prilozima / sakupio i priobćio Stjepan Ivančić.
17
Povjestna kleveta nabacena [!] na svećenstvo glagolaško bivše župe Poljica na izmaku XVIII. vieka / opovrgnuta uslied odkritih vjerodostojnih izvora po Petru Škarici Podgradjaninu.
18
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti / Branko Vodnik.
19
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
20
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige / priopćio Rudolf Strohal.
21
Poraba glagolice kod redovnika III. reda sv. Franje po Dalmaciji, Istri i Kvarneru / napisao Stjepan M. Ivančić.
22
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
[Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
23
Pobjeda glagolice kroz tisućljetnu borbu / sastavio Frano Ivanišević.
24
Odkud nehajstvo prema glagolici u našem svećenstvu / od J. Stojanović-a.
25
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
26
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa / oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
27
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
Obavijest braći franjevcima da će se kongregacija provincije održati u samostanu sv. Ivana u Zadru 26. IV. 1761.
28
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
29
Mučenikoslovje Rimskoje. / Preveo na staroslavenski Ćiril Studenčić.
30
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/