KRATKI OSVRT

NA HRVATSKU

GLAGOLSKU KNJIGU

NAPIS4O:

R. STROHAL

PREŠTAMPANO IZ ,,OBZORA“
PIŠČEVIM TROŠKOM

CIJENA 80 FILIRA.

TISAK  DIONIČKE TISKARE U ZAGREBU
1912.