au _
IBLIOTEKA '

AGREBU

J. STOJANOVIĆ

dekan i župnik.

VINKOVCI.
KNJIGOTISKARA ANTUNA ROTT-A
1904.