OD INDOEUROPEISTIKE DO KROATISTIKE

'UDK 811.163.42/01
Izvorni znanstveni članak
Primljen 11. XI. 2002.
Prihvaćen za tisak 13. I. 2003.

Anica Nazor
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Zrinski trg 11, HR-10000 Zagreb

MOLITVE SV. BRIGITE U OFICIJU RIMSKOM ŠIMUNA
KOŽIČIĆA IZ 1530. GODINE

Petnaest molitava su. Brigite ušlo je u hrvatsku književnost u 16. stoljeću, kad su

zal ene u dva tiskana molitvenika: dubrovačkom ćirilskom iz 1512. godine i
Kožičićevu glagoljskom iz 1530. godine. Molitve sv. Brigite iz 1512. godine objavio
je M. Rešetar 1938. godine. Ovdje se objavljuju Molitve sv. Brigite iz Kožičićeva
glagoljskoga Oficija rimskoga u latiničkoj transliteraciji.

  

Petnaest molitava sv. Brigite, legendarne švedske svetice, ušlo je u hrvatsku
književnostu 16. stoljeću kao sastavni dio dvaju tiskanih molitvenika: dubrovačkoga
ćirilskog iz 1512. godine i Kožičićeva glagoljskoga iz 1530. godine. U čast našega
slavljenika akademika Dalibora Brozovića, dugogodišnjega profesora na Filo-
zofskom fakultetu u Zadru, objavljujemo tekst molitava što ih je u svoj Oficij rimski
unio znameniti Zadranin Šimun Kožičić Benja.!

Švedska Brigita ili Birgitta (Finstadt 1303. — Rim 1373.), potječe iz ugledne
plemićke obitelji. Već se u djetinjstvu odlikovala pobožnošću. Rodila je osmoro
djece, među kojima i sv. Katarinu Švedsku. Nakon hodočašća u Compostelu u
Španjolskoj na grob sv. Jakova, supruzi su stupili u redovnički stalež. Muž Ulaf
Gudmarsson povukao se u cistercitski samostan i u njemu je umro 1344. godine.
Brigita je 1349. godine pošla na hodočašće u Rim i zajedno s kćeri Katarinom do
kraja života ostala u Italiji, svojoj drugoj domovini. Pokopana je u Rimu u crkvi
svetoga Pavla. Kanonizirana je 7. listopada 1391. godine, pa se njezin blagdan do
1628. godine slavio 7. listopada, kasnije 8. listopada, a nakon najnovije reforme
blagdan se slavi 23. srpnja, na dan smrti. Sveta Brigita je zaštitnica Švedske
(proglašena 1396. godine), posebno Vadstene, hodočasnika i smrtnoga časa (prema
legendi sam Isus objavio je njezin zadnji čas). Poznata je po viđenjima, objavama,

 

! Šimun Kožičić Benja tiskao je 1530. i 1531. godine u vlastitoj tiskari u Rijeci šest
glagoljskih knjiga: priručnik (bukvar, abecedarij) za učenje glagoljice: Psalži7(16", 8 1); Oficij
rimski. Oficij blaženije Devi Marije (12%, 120 1); Knjižice krsta (8“, 24 1), mali ritual; Misal hruacki
(4%, 256 1); Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov (4, 60 1), povijesno djelo o rimskim
papama i carevima i Od bitija redovničkoga knjižice (8%, 12 1), priručnik o tome kakav treba
biti redovnik.

 

417